การนัดทำฟัน

 กรุณาโทรนัดหมายจองเวลาล่วงหน้าก่อนมาทำฟัน

โทรศัพท์ 02 - 2771346 , 02 - 2766702

สามารถเบิกบริษัท และ เบิกค่ารักษาประกันสังคมได้                                            โดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท ต่อ ปี

สิทธิ์ประกันสังคมที่ได้ สามารถ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ ผ่าฟันคุด 

ได้ฟรี 900 บาท ต่อปี