การนัดทำฟัน

กรุณาโทรนัดหมายจองเวลาล่วงหน้าก่อนมาทำฟัน

โทรศัพท์ 02 - 2771346 , 02 - 2766702

สามารถเบิกบริษัท และ เบิกค่ารักษาประกันสังคมได้