ตรวจฟํน รักษาโรคฟัน โดยทันตแพทย์ปริญญา DDS (CU)

คลินิกทันตแพทย์ณรงค์  NARONG DENTAL CLINIC
5467 ถนน ประชาสงเคราะห์ ( เยื้องปากซอยประชาสงเคราะห์ 28 )
 แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จ. กรุงเทพ ฯ  10400
โทรศัพท์ 02 - 2771346 , 02 - 2766702

ตรวจฟัน รักษาโรคฟัน โดยทันตแพทย์ปริญญา D.D.S. ( C.U. )

- จัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม
- อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน ขูดหินปูน
- รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน
- ทำฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์
- ผ่าฟันคุด x - ray ฟัน ฟอกสีฟัน
- ปรึกษาปัญหาโรคฟัน ฟันห่าง ฟันดำ ทำเขี้ยว

ทำฟัน 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 
    • IMG_6311.JPG
      คลินิกทันตแพทย์ณรงค์ผู้ดำเนินการโดย ทันตแพทย์ณรงค์ เลาหพัชรินทร์จบการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเริ่มก่อตั้งเปิดทำการคลินิก ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2532 จนถึง ปัจจุบันสาขาเ...