เกี่ยวกับเรา

คลินิกทันตแพทย์ณรงค์

ผู้ดำเนินการโดย ทันตแพทย์ณรงค์ เลาหพัชรินทร์

 จบการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
 เริ่มก่อตั้งเปิดทำการคลินิก ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2532 จนถึง ปัจจุบัน

สาขาเฉพาะทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ปริญญา D.D.S. ( C.U. )