อัตราค่าทำฟัน


 รายละเอียด                                                                                           ราคา


ตรวจสุขภาพฟันทั้งปาก                                                                             ฟรี

เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก                                                                                   200             บาท

เอ็กซเรย์   ฟิล์มใหญ่                                                                               500             บาท

ขูดหินปูน                                                                                     800 - 1,000           บาท


 อุดฟัน

อุดฟันชั่วคราว                                                                                  400 - 500            บาท

อุดฟันด้วยอมัลกัม  ด้านละ                                                                  600 - 800            บาท

อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน  ด้านละ                                                            900 - 1,200          บาท


 ฟอกสีฟัน

 ฟอกสีฟันด้วยแสง PHILLIPS ZOOM!(ในคลินิก 45 นาที )                          9,800               บาท   

 ฟอกสีฟันที่บ้าน                                                                          5,500-6,500- 7,500  บาท

 น้ำยาฟอกสีฟัน   หลอดละ                                                                  900-1000          บาท

 

 ทันตกรรมจัดฟัน                                                    

 จัดฟันแบบติดแน่น                                                                     35,000-50,000             บาท

 Damon Bracket                                                                       75,00-80,000               บาท

 Invisalign  จัดฟันใสไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน                                      80,000-180,000           บาท

 พิมพ์ปาก+ถ่ายรูป+x-ray  ( เริ่มต้น )                                                          3,000             บาท

 ติดเครื่องมือบน + ล่าง  งวดแรก                                                              12,000             บาท

 ครั้งต่อไปผ่อนชำระรายเดือน เดือนละ                                                         1,000              บาท

 ค่ารีเทนเนอร์                                                                                   4,000 -6,000         บาท

ค่าอุปกรณ์ เสริม HEADGEAR , MIA ( หมุดยึดเพื่อการจัดฟัน )                    4,000 -  5,000        บาท

การรักษารากฟัน

 ฟันหน้า                                                                                          6,000 -7,000         บาท

 ฟันกรามน้อย                                                                                    7,000-8,000         บาท

 ฟันกรามใหญ่                                                                                    8,000-9,500        บาท

 ผ่าตัดขูดหนองปลายราก                                                                        3,500               บาท

 ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน                                                                            5,000              บาท

 

 รากฟันเทียม

รากฟันเทียมขนาด ปกติ (รวมครอบฟัน )                                                45,000 - 65,000      บาท

รากฟันเทียมขนาดเล็ก  (รวมครอบฟัน )                                                  30,000 - 35,000     บาท

 

 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 ถอนฟันน้ำนม                                                                                   500 - 600            บาท

 เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ                                                                              500            บาท

 ฟลุออไรด์ทั้งปาก                                                                                      500            บาท

 รักษารากฟันเด็กบางส่วน                                                                          1,500            บาท

 รักษารากฟันเด็กทั้งซี่                                                                    2,500 - 3,500           บาท

 ครอบฟันเด็กสแตนเลส                                                                            4 ,500            บาท


 ศัลยกรรมในช่องปาก

 ถอนฟันแท้                                                                                      600 -800             บาท

ถอนฟันน้ำนม                                                                                    500-600              บาท

 ผ่าฟันคุด                                                                                   2,500 - 5,500            บาท


 ศัลย์ปริทันต์

 ขูดหินปูน                                                                                      800 - 1,000            บาท

 เกลารากฟัน ต่อซี่                                                                           800 - 1,500            บาท


 ทันตกรรมประดิษฐ์ - ใส่ฟัน

 ฟันปลอมถอดได้                                          ซี่ละ 2,500  บาท     ซี่ต่อไปซี่ละ      500         บาท

 ฟันปลอมแแบบโลหะ                                   ค่าโครง 6,500  บาท + ฟันซี่แรก     2,500         บาท

 ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้                                                          18,000 - 25,000         บาท


 ครอบฟัน

 ครอบฟันแบบติดแน่น ซี่ละ                                                               9,000 - 20,000          บาท

  ทำเดือยฟัน                                                                        ซี่ละ               4,000           บาท

 เคลือบฟัน แบบกระเบื้อง                                                         ซี่ละ              12,000         บาท 

 เคลือบฟัน แบบพลาสติก                                                         ซี่ละ               6,000          บาท